Poull Ball is in 2009 in België geboren.
François Poull, leraar lichamelijke opvoeding, was op zoek naar een alternatief om de coöperatie te ontwikkelen.
Maar die moest de leerlingen interesseren. Het doel was een spel voor iedereen te ontwikkelen.
Met weinig materieel, regels die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn en een leuke filosofie zouden meisjes en jongens tegelijkertijd samen hetzelfde spel kunnen spelen.
De naam “Poull Ball” stamt van zijn uitvinder. Op het begin was het vooral een idee om aan de behoeften van zijn klassen te voldoen.
Vandaag heeft het spel zich in meer dan 400 scholen in 10 landen verbreid, vooral in België, Frankrijk, Zwitserland en Canada.

Het officiële materiaal is beschikbaar bij Gopher.

De Poull Ball in cijfers

 • 2 teams
 • 2 doelwitten (veelkleurige kubussen)
 • 1 bal van 55 cm
 • 3 stappen met de bal in de hand
 • 3 passen voor het scoren
 • 3 meter rond het doel
 • 1400 scholen en sportcentra
 • 20 opleidingen/jaar
 • 250 000 jongeren
 • 18 landen waar het materiaal beschikbaar is
 • 0 € voor een informatie - Neem contact met ons op -

OFFICIEEL MATERIAAL

1 grote poull-ball 55cm diameter
2 Jumbo voeten en lage Jumbo palen
2 kubussen van 50x50cm, op de staanders geplaatst

SPELREGELS

In het fairplay kader, zou het uiteindelijk de bedoeling zijn dat de spelers autonoom en zonder scheidsrechter het spel kunnen spelen, op een correcte manier. Bij een goed en respectvol spel is iedereen winnaar!

Basisregels

1. Hoe scoren?
Het doel is om een ​​kubus op een van de twee bases omver te werpen
De manier van gooien/passen is vrij te bepalen:
 • Onderhands of bovenhands
 • Met één of 2 handen
2. De ingooi vindt plaats in het midden van het speelveld wanneer een ploeg scoort.
3. De ingooi vindt plaats waar de bal buiten ging.
4. Passen en positie op het veld:
 • Verplicht  : 3 passen te maken alvorens een poging tot scoren te wagen.
 • Toegestaan : 3 stappen toegestaan met de bal in handen.
 • Verboden  : te dribbelen en/of de verboden cirkel binnen te dringen
5. SpeelFouten
Fouten bestraft met een vrij schot :
Geen naleving van de drie stappen
Geen naleving van de drie passes
Fouten bestraft met strafschop/penalty :
Fout op een doelpoging
Een verdediger stopt het schot in de verboden zone = Het schot telt mee !
ELK CONTACT IS VERBODEN !
Contact op de balbezitter
Het vrij schot wordt aan de zijlijn genomen, loodrecht op de plaats van de fout
Contact van de verdedigen bij een doelpoging
Strafschop
6. Spelersvervangingen
 • Het gemengde aspect moet op elk moment gerespecteerd worden
 • Het aantal vervangingen is onbeperkt
 • De vervanging gebeurt tijdens een onderbreking van het spel
7. De strafschop
Opgelet, dit is vrij speciaal!
De penalty wordt genomen in het midden van het speelveld. De strafschopnemer keert zijn rug toe naar het doel waar hij de kubus moet laten vallen. Hij dient de bal achterwaarts te werpen. Hierbij neemt hij als referentiepunt (inschatting) het doel dat hij vóór zich ziet. Hij mag zich tijdens het werpen niet omdraaien. De bal naar voren werpen, met zicht op de kubus zou te makkelijk zijn...Uiteraard kan dit 'officieus' aangepast worden naargelang leeftijd, ervaring en motorische beperkingen.
8. Het maken van punten
Wij moedigen alle deelnemers aan om uit vreugde of respect te applaudisseren voor elk team bij het maken van punten.
9. Het begin en het einde van een wedstrijd
Bij het begin en einde van de wedstrijd geven de tegenspelers zich een hand met aanmoedigingen of felicitaties. Een ploeg wint de wedstrijd wanneer ze 3 sets van 7 punten heeft gewonnen.
Goed spel!

Diensten


Wij bieden geen andere diensten aan dan de uwe.
Dacht je aan iets? Sorry! Het zal zelfs beter zijn dan je denkt.
Voor de sectie 'Services', Neem contact met ons op!